Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán cần nắm rõ

Những khuôn khổ pháp lý được đặt ra cho đơn vị kế toán, đặc biệt là thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán, phải được các doanh nghiệp quan tâm và thực hiện đúng. Điều này phục vụ công tác quyết toán và cung cấp thông tin cho cơ quan kiểm tra.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ những quy định về thời gian lưu trữ chứng từ kế toán sẽ gây ra một số hậu quả nghiệm trọng như dễ hủy tài liệu quan trọng trước thời hạn lưu trữ, khi kiểm tra sẽ bị xử phạt hoặc lưu trữ tài liệu không cần thiết quá lâu làm tốn chi phí không đáng có. 

Xem thêm:

Chính vì vậy, bộ phận kế toán phải nắm rõ doanh nghiệp mình có những hồ sơ chứng từ nào, thời gian lưu trữ trong bao lâu để có các phương án quản lý phù hợp.

Chứng từ kế toán lưu trữ tối thiểu trong 5 năm

Chứng từ kế toán lưu trữ tối thiểu trong 5 năm

Chứng từ kế toán lưu trữ tối thiểu trong 5 năm

Những loại chứng từ sau đây sẽ có thời gian lưu trữ ít nhất 5 năm theo Điều 12 Nghị định 174/2016/NĐ-CP: 

 • Loại chứng từ kế toán không sử dụng để lập sổ kế toán hoặc báo cáo tài chính như phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho. Những phiếu rời này không lưu trong tập tài liệu kế toán;
 • Những tài liệu sử dụng cho việc quản lý, điều hành nội bộ của bộ phận kế toán mà không sử dụng để lập sổ kế toán và báo cáo tài chính;
 • Những tài liệu trên nhưng Pháp luật Quy định lưu trữ trên 5 năm thì thực hiện việc lưu trữ theo quy định đó.

Chứng từ kế toán lưu trữ tối thiểu trong 10 năm

Chứng từ kế toán lưu trữ tối thiểu trong 10 năm

Chứng từ kế toán lưu trữ tối thiểu trong 10 năm

Theo điều 13 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định rõ:

 • Những chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi vào sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như các bảng kê khai; bảng tổng hợp chi tiết; sổ kế toán tổng hợp;  sổ kế toán chi tiết; báo cáo tài chính của tháng, quý, năm; báo cáo quyết toán; báo cáo tự kiểm kê kiểm toán, hồ sơ tiêu hủy tài liệu kế toán hoặc các tài liệu có liên quan để ghi vào sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
 • Tài liệu thanh lý, nhượng quyền, mua bán tài sản cố định; Báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản;
 • Chứng từ kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm chứng từ kế toán của các kỳ kế toán năm và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm B và C;
 • Tài liệu kế toán có liên quan đến việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, đổi hình thức sở hữu, chia rẽ, phân tách, giải thể, phá sản, dừng hoạt động, kết thúc dự án;
 • Hồ sơ kiểm toán của Nhà nước, hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của các tổ chức kiểm toán độc lập;
 • Các tài liệu khác không được quy định tại Điều 12 và 14 của Nghị định này;
 • Tất cả các tài liệu kế toán trên mà được Pháp luật quy định lưu trữ trên 10 năm thì phải thực hiện đúng theo quy định đó.

Chứng từ kế toán lưu trữ vĩnh viễn

Chứng từ kế toán lưu trữ vĩnh viễn

Chứng từ kế toán lưu trữ vĩnh viễn

Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải có thời gian lưu trữ trên 10 năm cho đến khi những tài liệu này được phân hủy tự nhiên. Quy định theo Điều 14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP đối với chứng từ kế toán bắt buộc lưu trữ vĩnh viễn:

Đơn vị kế toán hoạt động trong lĩnh vực kế toán nhà nước

 • Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt;
 • Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân các cấp phê duyệt;
 • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nhóm A và các dự án quan trọng của Quốc gia;
 • Chứng từ kế toán có tính sử liệu, mang ý nghĩa quan trọng đến kinh tế, an ninh quốc phòng;

Những chứng từ kế toán này phải được người đại diện Pháp luật quyết định dựa trên tính chất quan trọng có liên quan đến Quốc gia.

Đơn vị hoạt động kinh doanh

 • Chứng từ kế toán có tính sử liệu, mang ý nghĩa quan trọng đến kinh tế, an ninh quốc phòng;
 • Những chứng từ kế toán này cũng phải được người đại diện Pháp luật quyết định dựa trên tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu.

Trên đây là những thông tin về Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán cần nắm rõ. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ sẽ bắt đầu từ ngày kết thúc kỳ kế toán; ngày báo cáo quyết toán được duyệt hoặc ngày báo cáo kiểm toán có phê duyệt từ ban kiểm tra thanh tra. 

Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: B6 Khu Biệt Thự Thanh Đa, Phường 27, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286 258 9547 – 0286 258 9548

Website: https://www.luuhoso.com/lien-he/ 

Email: hotro_khohoso@vinamoves.com

Nguồn: https://www.umon.vn

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *